UWAGA - SĄ ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

 

 

ROZKŁAD JAZDY SZKOLNYCH GIMBUSÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZOWIE Z FILIĄ W PRZEDBOROWEJ ORAZ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUDZOWIE  , ZSP W GRODZISZCZU , PRZEDSZKOLA PP W PRZEDBOROWEJ, PRZEDSZKOLA „ KAJTEK”, PRZEDSZKOLA „ KOLOROWY BALONIK”

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014  zmiana  od   09. 09. 2013 r

 

Kursy poranne

Autobus / kierowca/ opiekun

Dzień tygodnia

Godz. odjazdu/

przystanek

 

Trasa : Ostroszowice- Przedborowa- Budzów

Uwagi

   p.  Danusia

 

Poniedziałek-piątek

6.40 Stoszowice

Kurs I 6.40 Stoszowice  dolny PKS przez Lutomierz  6.45 Rudnica    6:50  z Ostroszowic  ucz. wsiadają na przystanku PKS Grodziszcze)     7:05 Różana,    7:15 Koziniec, 7:25 Przedborowa    7:30 Kolonia Stoszowice   7.35 Stoszowice górne  7.40 Budzów  (  boisko, PKS )

 

Wsiadają ucz. z SP  Budzów na przystankach górne Stoszowice , Budzów

Kursy popołudniowe

 

Dzień tygodnia

 

Godz. odjazdu

Przez

Uwagi

Autobus I

Poniedziałek

09.09.2013

12:40 SP   Budzów

 

14.30  PG +SP Budzów

 

 

12:50 Stoszowice  13.00 Kol. Stoszowice, 13:10  Przedborowa

13:20 Różana , 13:30 Koziniec,  13:45 Stoszowice 13.55 Budzów

 

14:45 Kol. Stoszowice 14.55 Przedborowa 15.05 Koziniec ( jak będą dzieci do odwiezienia)  15:15 Różana, ( jak będą dzieci do odwiezienia)  15:30 Ostroszowice, 15:35 Grodziszcze 15:45 Rudnica, 15:55  Lutomierz   16:00   Stoszowice  powrót do Budzowa   

 

Kursy do Różanej  Kozińca , Ostroszowic także dla dzieci z p-la

Wtorek 

12.40 SP Budzów

 

14.30 SP + PG Budzów

12:50 Stoszowice  13.00 Kol. Stoszowice, 13:10 Przedborowa

13:20 Różana , 13:30 Koziniec,  13:45 Stoszowice 13.55 Budzów

 

14:45 Kol. Stoszowice 14.55 Przedborowa 15.05 Koziniec ( jak będą dzieci do odwiezienia)  15:15 Różana, ( jak będą dzieci do odwiezienia)  15:30 Ostroszowice, 15:35 Grodziszcze 15:45 Rudnica, 15:55  Lutomierz   16:00   Stoszowice  powrót do Budzowa   

 

 

 

 

ROZKŁADY  NA KOLEJNE  DNI TYGODNA , e w. zmiany  BĘDĄ  PODAWANE UCZNIOM  I  ZAMIESZCZANE  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  SUKCESYWNIE  PO UŁOŻENIU   OSTATECZNYCH  PLANÓW LEKCJI  WE WSZYSTKICH SZKOŁACH  

 

 

 

 

 

ROZKŁAD JAZDY SZKOLNYCH GIMBUSÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZOWIE Z FILIĄ W PRZEDBOROWEJ ORAZ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUDZOWIE  , ZSP W GRODZISZCZU , PRZEDSZKOLA PP W PRZEDBOROWEJ, PRZEDSZKOLA „ KAJTEK”, PRZEDSZKOLA „ KOLOROWY BALONIK”

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014  zmiana  od   09. 09. 2013 r

 Kursy poranne

Autobus / kierowca/ opiekun

Dzień tygodnia

Godz. odjazdu/

przystanek

 

Trasa    Mikołajów  Zdanów, Jemna, Rudnica ,  Srebrna Góra 

Uwagi

  p. Kamila

Poniedziałek- piątek

 

 I kurs -  6.40  Srebrna Góra  G. Perła    6:50 Mikołajów / Kolonia  Budzów,   7:00  Żdanów,    7.10 Jemna - także  dla dzieci do przedszkola  „ Kajtek” , wsiadają także ucz. z ZSP Grodziszcze -przesiadają się do innego autobusu  w Budzowie ,    powrót do  Budzowa

II  kurs  7:20  Budzów PG   ( dot. dz. przedszk. w  kierunku Srebrna Góra   7.30  Srebrna Góra ( przystanek, Górska Perła,   7..35 PKS górny),  7.45 Budzów  krzyżówka   

 

 

 

 

Kursy popołudniowe

 

Dzień tygodnia

 

Godz. odjazdu

Przez

Uwagi

Autobus II

Poniedziałek

09.09.2013

12.30 SP +PG

BUDZÓW

 

 

14.30  SP +PG BUDZÓW

 

12.30 Budzów, 12.40 Srebrna Góra,  + p-le  12.50 Jemna ,  12.55 Rudnica (smażalnia) 13. 05 Żdanów,  13.15 Mikołajów/ , 13.25 Kol. Budzów , 13.35  PG Budzów

 

14.30 Budzów,  14.40 Srebrna Góra  14.50 Jemna , 15.  00 Zdanów,/ 15.10 Mikołajów/ Kol. Budzów  - Budzów 

 

 

Wtorek

13.30 SP +PG

BUDZÓW

 

 

14.30  SP +PG BUDZÓW

 

13.30 Budzów,  13.40 Srebrna Góra,  + p-le  13.50 Jemna , 14.  00  Rudnica   14.10 Zdanów,/  14.20  Mikołajów/,  Kol. Budzów , 14.30 PG Budzów

 

 14.30 Budzów 14.40 Srebrna Góra  14.50 Jemna , 15. 00 Zdanów,/

15.10 Mikołajów/  Kol. Budzów  - Budzów 

 

 

 

 

 

ROZKŁADY  NA KOLEJNE  DNI TYGODNA , e w. zmiany  BĘDĄ  PODAWANE UCZNIOM  I  ZAMIESZCZANE  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  SUKCESYWNIE  PO UŁOŻENIU   OSTATECZNYCH  PLANÓW LEKCJI  WE WSZYSTKICH SZKOŁACH 

 

 

         

 

 

 

ROZKŁAD JAZDY SZKOLNYCH GIMBUSÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZOWIE Z FILIĄ W PRZEDBOROWEJ ORAZ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BUDZOWIE  , ZSP W GRODZISZCZU , PRZEDSZKOLA PP W PRZEDBOROWEJ, PRZEDSZKOLA „ KAJTEK”, PRZEDSZKOLA „ KOLOROWY BALONIK”

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014  zmiana  od   09. 09. 2013 r

 

Kursy poranne

Autobus / kierowca/ opiekun

Dzień tygodnia

Godz. odjazdu/

przystanek

 

Trasa   I kurs    Rudnica- Lutomierz –Stoszowice  dolne  dla ucz. SP i PG Budzów 

II kurs  Budzów, Stoszowice , Przedborowa, Lutomierz, Rudnica   Grodziszcze,  dla ucz. filii Przedborowa i ZSP Grodziszcze

 

Uwagi

 

     p. Ewa

Poniedziałek-piątek

 6.50Budzów 

 I Kurs    6.50 Budzów  6.55 Jemna  7.00  Rudnica  przystanek  ( po prawej w kierunku  na Rudnicę)   7.05  Rudnica  Dudczak    7:10  Lutomierz SP i PG Budzów , 7:15  Stoszowice dolne SP i  PG Budzów , 7.20  Stoszowice górne  7.25 Budzów  skrzynki  7:30  Budzów szkoła  

 

Kurs II 7:35  Budzów, 7: 45  Stoszowice ( dolny PKS)  , 8.00  Przedborowa

( szkoła)   8.10 Lutomierz  8:15 , Rudnica  8:20  Grodziszcze    8.25  przez Jemną  powrót  do Budzowa

 

 

 

Kursy popołudniowe

 

Dzień tygodnia

 

Godz. odjazdu

Przez

Uwagi

Autobus III

Poniedziałek

09.09.

12.30 SP

BUDZÓW

 

 

14.3 5  SP +PG BUDZÓW

 

12.35 Budzów  12.45 Stoszowice  + Stoszowice  p-le  -  kierunek  Budzów i Lutomierz   12.55  Lutomierz  13.05  Rudnica  13.15 Grodziszcze   13.20 Rudnica 13.25 Lutomierz   13.35 Stoszowice  powrót do Budzowa

 

14.35 Budzów 14.45 Stoszowice   14.55  Lutomierz  15.05. Rudnica  

15 .10  Grodziszcze   15.15 Rudnica   15.25 Jemna   15 .35 Srebrna Góra  ,  15.45 Budzów

 

 

 

Wtorek

13.00 BUDZÓW

 

 

14.3 5  SP +PG BUDZÓW

13.05 Budzów  13.15 Stoszowice  + Stoszowice  p-le  -  kierunek  Budzów i Lutomierz  13.25  Lutomierz  13.35 Rudnica,  13.45 Grodziszcze 13.55 Rudnica  14.05 Lutomierz  14.15  Stoszowice , powrót do Budzowa

 

14.35 Budzów 14.45 Stoszowice   14.55  Lutomierz  15.05. Rudnica 

15 .10  Grodziszcze   15.15 Rudnica   15.25 Jemna   15 .35 Srebrna Góra  ,  15.45 Budzów

 

 

 

 

 

ROZKŁADY  NA KOLEJNE  DNI TYGODNA , e w. zmiany  BĘDĄ  PODAWANE UCZNIOM  I  ZAMIESZCZANE  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  SUKCESYWNIE  PO UŁOŻENIU   OSTATECZNYCH  PLANÓW LEKCJI  WE WSZYSTKICH SZKOŁACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stworzone z pomocą QualityJoomlaTemplates.com