Lista przystanków zatrzymywania się i postoju szkolnego autobusu

dowożącego uczniów do Szkół i przedszkoli w Gminie Stoszowice w r. szk. 2015/2016

dla uczniów/ dzieci

Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej

Publicznego Gimnazjum w Budzowie

Publicznego Przedszkola w Przedborowej , Przedszkola „ Kajtek”, Przedszkola „Kolorowy Balonik”

przystanki dla autobusu I

kierunek Stoszowice

dla uczniów z Budzowa , Stoszowic, Lutomierza, Rudnicy

Rudnica PKS skrzyżowanie

Lutomierz ( koło sklepu) \

Lutomierz PKS ( dolny)

Stoszowice( przedszkole)

Stoszowice PKS dolny

Stoszowice PKS górne

Budzów k. boiska

Budzów k. Banku

Budzów szkoła

przystanki dla autobusu II

kierunek Srebrna Góra

dla uczniów ze Srebrnej Góry , Mikołajowa, Żdanowa, Jemnej , rudnicy

Mikołajów PKS

Kolonia Budzów

Żdanów PKS

Rudnica ( smażalnia)

Jemna PKS

Budzów  (Ośrodek Zdrowia)

Budzów PKS (skrzyżowanie )

Budzów Szkoła

Srebrna Góra ( Górska Perła)

Srebrna Góra PKS

Budzów PKS (Ośrodek Zdrowia )

przystanki dla autobusu III

kierunek Przedborowa

dla uczniów z Przedborowej, Kol. Stoszowice, Różanej, Kozińca, Rudnicy , Stoszowic, Budzowa

Kolonia Stoszowice

Stoszowice koło młyna

Przedborowa ( koło P. Graniecznych)

Przedborowa PKS (koło kościoła)

Przystanek PKS Przedborowa (górna) w drodze powrotnej jeśli nie podjeżdżamy do szkoły/ przedszkola

Przedborowa k. szkoły

Koziniec PKS

Różana PKS

 

UWAGA!!!

Rozkład jazdy autobusów szkolnych obowiązujący dnia 1 września 2015 r. dla:

Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej,

Publicznego Gimnazjum w Budzowie,

Publicznego Przedszkola w Przedborowej, Przedszkola "Kajtek", Przedszkola "Kolorowy Balonik"

wtorek   01.09.2015 autobusy   poranne
godz

Przedborowa

p. Danusia

godz Stoszowice/ Lutomierz p. Ewa godz

Srebrna Góra

p. Kamila

6.45 Budzów 7.00 Rudnica wsiadają ucz. do PP i filii SP w   Przedborowej , ucz. PG 6.50 Budzów
7.00 Różana 7.10 Lutomierz SP i PG 7.00-7.05 Mikołajów/, Żdanów Kolonia
7.10 Koziniec 7.15 Stoszowice PG dolne 7.20 Rudnica- smażalnia
7.20 Przedborowa 7.25 Budzów 7.20 Jemna także   dla dzieci do przedszkola „ Kajtek”
7.25 Kol. Stoszowice 7.35 Stoszowice SP dolne 7.30 Budzów także dla dzieci do przedszkola „ Kajtek”
7.30 Stoszowice Górne SP 7.45 Budzów

7.35-

7.40

Srebrna Góra ( przystanek, Górska Perła,

PKS górny,

7.35 Budzów wsiadają uczniowie z Rudnicy z autobusu p. Ewy     7.50 Budzów
7.45 Stoszowice ucz. filii w Przedborowej i PP        
8.00 Przedborowa - powrót do Budzowa        
wtorek   01.09.2015   autobusy powrotne
godz

Przedborowa

p. Danusia

godz Stoszowice/ Lutomierz p. Ewa godz

Srebrna Góra

p. Kamila

11.00 Budzów SP + PG 11.00 Budzów SP 11.00 Budzów SP
11.15 Kolonia Stoszowice 11.10 Stoszowice 11.10 Srebrna Góra -
11.20 Przedborowa pod kościołem - wsiadają uczniowie jadą do szkoły – autobus czeka 11.15 Lutomierz 11.20 Żdanów Mikołajów
    11.20 Rudnica PKS 11.40 Jemna , Rudnica smażalnia
12.15 Przedborowa SP i PP 12.00 Budzów SP – PG 12.00 Budzów PG
12.25 Różana 12.10 Stoszowice 12.15

Srebrna Góra -

p-le „ Kajtek”

12.35 Koziniec 12.20 Lutomierz 12.25 Żdanów Mikołajów
12.45 Stoszowice 12.30 Rudnica PKS 12.35 Jemna , Rudnica
12.55 Lutomierz   powrót do bazy   powrót do bazy
13.00 Rudnica        
13.10 powrót do bazy        
  powrót do bazy        

 

 


 

Rozkład jazdy szkolnych autobusów od 02 września 2015 r. dla:

Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej ,

Publicznego Gimnazjum w Budzowie,

Publicznego Przedszkola w Przedborowej, Przedszkola „ Kajtek”, Przedszkola” Kolorowy Balonik”.

autobusy poranne
godz

Przedborowa

p. Danusia

godz Stoszowice/ Lutomierz p. Ewa godz

Srebrna Góra

p. Kamila

6.45 Budzów 6.50 Rudnica wsiadają ucz. do PP i filii SP w Przedborowej PG 6.50 Budzów
7.00 Różana 7.00 Lutomierz SP i PG 6.55-7.05

Mikołajów/

Żdanów

7.10 Koziniec 7.10 Stoszowice PG 7.15 Rudnica-   smażalnia
7.20 Przedborowa 7.15 Budzów 7.20 Jemna   dzieci do przedszkola „ Kajtek
7.25 Kol. Stoszowice 7.25 Stoszowice SP 7.30 Budzów także dzieci do przedszkola „ Kajtek
7.30 Stoszowice Górne SP 7.35 Budzów

7.35-

7.40

Srebrna Góra ( przystanek, Górska Perła,

PKS górny),

7.35 Budzów wsiadają uczniowie z Rudnicy z autobusu p. Ewy 7.45   7.50 Budzów
7.45 Stoszowice ucz. filii w Przedborowej i PP        
8.00 Przedborowa - powrót do Budzowa        
autobusy powrotne
godz

Przedborowa

p. Danusia

godz Stoszowice/ Lutomierz p. Ewa godz

Srebrna Góra

p. Kamila

12.40 Budzów SP     12.30 Budzów SP
12.50 Stoszowice ( dolne)     12.45 Srebrna Góra -
13.00 Lutomierz     12.55 Żdanów Mikołajów
13.15 Kol. Stoszowice     13.10 Jemna Rudnica
do 13.30

autobus czeka na ucz

Przedborowa SP i PP

13.30 p. Ewa Budzów SP – PG 13.30 Budzów SP, PG
13.45 Różana 13.45 Stoszowice 13.45 Srebrna Góra -p-le „Kajtek”
13.55 Koziniec 13.55 Lutomierz 13.55 Żdanów Mikołajów
14.05 Stoszowice 14.05 Rudnica 14.10- Jemna Rudnica ( smażalnia)
14.10 Lutomierz   powrót do Budzowa    
14.20 Rudnica        

14.30

kurs jeśli będzie potrzeba

Budzów     SP / PG – 14.30 kurs jeśli będzie potrzeba

Budzów SP – PG Stoszowice , Lutomierz

14.30 kurs jeśli będzie potrzeba Budzów SP – PG – Srebrna Góra - Jemna , Żdanów , Mikołajów Rudnica
14.40 Stoszowice 14.40 Stoszowice 14.40 Srebrna Góra
14.50 Lutomierz 14.50 Lutomierz 14.50 Żdanów Mikołajów
15.00 Przedborowa 15.00 Rudnica 15.00 Jemna Rudnica ( smażalnia)
15.10 Różana   powrót do Budzowa    
15.20 Koziniec        
15.30 Stoszowice dalej kurs do miejscowości z której sądzieci