Następne spotkanie w ramach szkoły dla Rodziców i Wychowawców odbędzie sie w dniu

10.04.2017r. Zapraszamy

 

          

 

 

 

Od stycznia 2017r. zebrania z rodzicami będą odbywać się:

Dla klas IV-VI w budynku Publicznego Gimnazjum w Budzowie o godz. 17:00

Dla klas I-III w budynku pasywnym o godzinie 17:30

 

 

 

Lista przystanków zatrzymywania się i postoju szkolnego autobusu

dowożącego uczniów do Szkół i przedszkoli w Gminie Stoszowice w r. szk. 2016/2017

miejscowość przystanek

 

Budzów

 

przystanek PKS Budzów dolny

przystanek Budzów k. boiska- przystanek na żądanie

przystanek PKS Budzów górny ,

krzyżówka Budzów PKS

Budzów Ośrodek Zdrowia PKS

Stoszowice

 

 

przystanek PKS Stoszowice górne

przystanek PKS Stoszowice dolne

przystanek dolne Stoszowice ( na żądanie)

Stoszowice ( młyn)

Lutomierz

 

Przystanek PKS na żądanie

Przystanek PKS k. kościoła dla ucz w kierunku Grodziszcza)

Przystanek k. sklepu

Przedborowa,

Kol. Stoszowice,

Przedborowa k. P. Graniecznych w stronę g. Przedborowej,/ k. drogi do kamieniołomu w stronę Stoszowic ( przystanki ustala Zarząd Dróg na prośbę rodzica)

PKS Przedborowa k. kościoła

Przedborowa k. przedszkola

Koziniec przystanek PKS
Różana przystanek PKS
Grodziszcze

Grodziszcze szkoła

Grodziszcze górne   - przystanek ( 1) w kierunku Ostroszowic

Grodziszcze dolne PKS , na żądanie (2 przystanki)

Rudnica

Rudnica PKS,

Rudnica – smażalnia

Jemna przystanek PKS
Srebrna Góra

przystanek Górska Perła

przystanek PKS Srebrna Góra

Mikołajów Mikołajów PKS
Żdanów Żdanów PKS