Lista przystanków zatrzymywania się i postoju szkolnego autobusu

dowożącego uczniów do Szkół i przedszkoli w Gminie Stoszowice w r. szk. 2015/2016

dla uczniów/ dzieci

Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej

Publicznego Gimnazjum w Budzowie

Publicznego Przedszkola w Przedborowej , Przedszkola „ Kajtek”, Przedszkola „Kolorowy Balonik”

przystanki dla autobusu I

kierunek Stoszowice

dla uczniów z Budzowa, Stoszowic, Lutomierza, Rudnicy

Rudnica PKS skrzyżowanie

Lutomierz ( koło sklepu) \

Lutomierz PKS ( dolny)

Stoszowice( przedszkole)

Stoszowice PKS dolny

Stoszowice PKS górne

Budzów k. boiska

Budzów k. Banku

Budzów szkoła

przystanki dla autobusu II

kierunek Srebrna Góra

dla uczniów ze Srebrnej Góry, Mikołajowa, Żdanowa, Jemnej , Rudnicy

Mikołajów PKS

Kolonia Budzów

Żdanów PKS

Rudnica ( smażalnia)

Jemna PKS

Budzów  (Ośrodek Zdrowia)

Budzów PKS (skrzyżowanie )

Budzów Szkoła

Srebrna Góra ( Górska Perła)

Srebrna Góra PKS

Budzów PKS (Ośrodek Zdrowia )

przystanki dla autobusu III

kierunek Przedborowa

dla uczniów z Przedborowej, Kol. Stoszowice, Różanej, Kozińca, Rudnicy, Stoszowic, Budzowa

Kolonia Stoszowice

Stoszowice koło młyna

Przedborowa ( koło P. Graniecznych)

Przedborowa PKS (koło kościoła)

Przystanek PKS Przedborowa (górna) w drodze powrotnej jeśli nie podjeżdżamy do szkoły/ przedszkola

Przedborowa k. szkoły

Koziniec PKS

Różana PKS


Rozkład jazdy szkolnych autobusów ważny od 12 października 2015r. dla:

Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej,

Publicznego Gimnazjum w Budzowie,

Publicznego Przedszkola w Przedborowej, Przedszkola "Kajtek", Przedszkola "Kolorowy Balonik"

 

autobusy poranne
godz Przedborowa p. Danusia godz Stoszowice/Lutomierz p. Ewa godz Srebrna Góra p. Kamila
6.45 Budzów 6.50 Budzów 6.50 Budzów
6.40 Stoszowice ( dół PKS)
7.00 Różana 7.00 Rudnica smażalnia wsiadają ucz. do PP i   filii SP w Przedborowej PG 7.00-7.10

Mikołajów

Żdanów

7.10 Koziniec 7.05 Rudnica PKS    
7.20 Przedborowa 7.15

Lutomierz SP i PG

p-le „ Kolorowy Balonik”

7.20 Jemna   dzieci do przedszkola „ Kajtek
7.25 Kol. Stoszowice 7.25 Stoszowice    dolne   SP PG 7.30 Budzów także dzieci do przedszkola „ Kajtek”
7.30 Stoszowice Górne SP 7.30 Budzów dz. do p-la „ Kajtek”

7.35-

7.40

Srebrna Góra ( przystanek, Górska Perła, PKS górny),
7.35 Budzów wsiadają uczniowie z Rudnicy z autobusu p. Ewy 7.35 Budzów 7.50 Budzów
7.45 Stoszowice ucz. filii w Przedborowej i PP        
8.00 Przedborowa - powrót do Budzowa        
autobusy powrotne
godz Przedborowa p. Danusia godz Stoszowice/ Lutomierz p. Ewa godz Srebrna Góra p. Kamila
12.40 Budzów SP     12.30 Budzów SP
12.50 Stoszowice ( dolne)     12.45 Srebrna Góra -
13.00 Lutomierz     12.55 Jemna Rudnica smażalnia
13.15 Kol. Stoszowice     13.30 Budzów SP, PG
do 13.30

autobus czeka na ucz

Przedborowa SP i PP

13.30 Budzów SP – PG 13.45 Srebrna Góra -p-le „Kajtek”
13.45 Różana 13.45 Stoszowice p-le   „ Kolorowy Balonik” 13.55 Jemna
13.55 Koziniec 13.55 Lutomierz 14.10 Żdanów Mikołajów
14.05 Stoszowice 14.05 Rudnica PKS i smażalnia    
14.30 Budzów     SP / PG –   powrót do Budzowa    
14.40 Stoszowice 14.30 Budzów SP – PG 14.30 Budzów SP – PG
15.00 Przedborowa 14.40 Stoszowice 14.40 Srebrna Góra
15.10 Różana 14.50 Lutomierz 14.50 Jemna
15.20 Koziniec 15.00 Rudnica PKS i smażalnia 15.00 Żdanów Mikołajów
15.30 Stoszowice dalej kurs do miejscowości z której sądzieci   powrót do Budzowa    
           
 

PONIEDZIAKI nie ma

kursu o 12.40

      PONIEDZIAŁKI nie ma kursu 12.30
  Budzów     11.50 Budzów
11.50 Stoszowice     12.00 Srebrna Góra
12.00 Lutomierz     12.10 Jemna , Rudnica smażalnia
12.20 Przedborowa autobus czeka do 13.30 i dalej zgodnie z planem    

12.20

12.30

Żdanów,

Mikołajów

  PI ĄTEK dodatkowy       PI ĄTEK jest kurs o 12.30
11.50 Budzów     11.50 Budzów
12.00 Stoszowice     12.00 Srebrna Góra
           
    12.40   12.40