Lista przystanków zatrzymywania się i postoju szkolnego autobusu

dowożącego uczniów do Szkół i przedszkoli w Gminie Stoszowice w r. szk. 2014/2015

dla uczniów/ dzieci

Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej

Publicznego Gimnazjum w Budzowie

Publicznego Przedszkola w Przedborowej , Przedszkola „ Kajtek”, Przedszkola „Kolorowy Balonik”

przystanki dla autobusu I

kierunek Stoszowice

dla uczniów z Budzowa , Stoszowic, Lutomierza, Rudnicy

Rudnica PKS skrzyżowanie

Lutomierz ( koło sklepu) \

Lutomierz PKS ( dolny)

Stoszowice( przedszkole)

Stoszowice PKS dolny

Stoszowice PKS górne

Budzów k. boiska

Budzów szkoła

przystanki dla autobusu II

kierunek Srebrna Góra

dla uczniów ze Srebrnej Góry , Mikołajowa, Żdanowa, Jemnej , rudnicy

Mikołajów PKS

Kolonia Budzów

Żdanów PKS

Rudnica ( smażalnia)

Jemna PKS

Budzów PKS (skrzyżowanie )

Budzów Szkoła

Srebrna Góra ( Górska Perła)

Srebrna Góra PKS

Budzów PKS (Ośrodek Zdrowia )

przystanki dla autobusu III

kierunek Przedborowa

dla uczniów z Przedborowej, Kol. Stoszowice, Różanej, Kozińca, Rudnicy , Stoszowic, Budzowa

Kolonia Stoszowice

Stoszowice koło młyna

Przedborowa ( koło P. Graniecznych)

Przedborowa PKS (koło kościoła)

Przystanek PKS Przedborowa ( górna) w drodze powrotnej jeśli nie podjeżdżamy do szkoły/ przedszkola

Przedborowa k. szkoły

Koziniec PKS

Różana PKS

 

UWAGA!!!

Rozkład jazdy szkolnych autobusów od 02 września 2014 r. do odwołania dla Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej , Publicznego Gimnazjum w Budzowie, Publicznego Przedszkola w Przedborowej, Przedszkola „ Kajtek”, Przedszkola” Kolorowy Balonik”.

autobusy poranne

godz

Przedborowa

p. Danusia

godz

Stoszowice/ Lutomierz

p. Ewa

godz

Srebrna Góra

p. Kamila

6.45

Budzów

7.05

Rudnica wsiadają ucz. do PP i filii SP w Przedborowej PG

6.50

Budzów

7.00

Różana

7.15

Lutomierz SP i PG Przedszkole „ Kolorowy Balonik”

6.55-7.05

Mikołajów/

Żdanów

7.10

Koziniec

7.25

Stoszowice PG / SP

7.15

Rudnica- smażalnia

7.20

Przedborowa

7.35

Budzów Przedszkole „ Kolorowy Balonik”

7.20

Jemna dzieci do przedszkola „ Kajtek

7.25

Kol. Stoszowice

   

7.30

Budzów także dzieci do przedszkola „ Kajtek

7.30

Stoszowice Górne SP

   

7.35-

7.40

Srebrna Góra ( przystanek, Górska Perła,

PKS górny),

7.35

Budzów wsiadają uczniowie z Rudnicy z autobusu p. Ewy

   

7.45

Budzów PKS skrzyżowanie

7.45

Stoszowice ucz. filii w Przedborowej i PP

   

7.50

Budzów szkoła

8.00

Przedborowa - powrót do Budzowa

       

autobusy powrotne

godz

Przedborowa

p. Danusia

godz

Stoszowice/ Lutomierz p. Ewa

godz

Srebrna Góra

p. Kamila

12.40

Budzów SP

   

12.30

Budzów SP

12.50

Stoszowice ( dolne)

   

12.45

Srebrna Góra -

13.00

Lutomierz

   

12.55

Jemna Rudnica

13.15

Kol. Stoszowice

   

13.10

Żdanów Mikołajów

do 13.30

autobus czeka na ucz

Przedborowa SP i PP

13.30

Budzów SP – PG

13.30

Budzów SP, PG

13.45

Różana

13.45

Stoszowice Przedszkole

„ Kolorowy Balonik”

13.45

Srebrna Góra -

p-le „ Kajtek”

13.55

Koziniec

13.55

Lutomierz

13.55

Jemna Rudnica ( smażalnia

14.05

Stoszowice

14.05

Rudnica

14.10-

Żdanów Mikołajów

14.10

Lutomierz

 

powrót do Budzowa

   

14.20

Rudnica dz, z przedszkola w Przedborowej

       

14.30

Budzów SP / PG –

14.30

Budzów SP – PG Stoszowice , Lutomierz

14.30 kurs

Budzów SP – PG – Srebrna Góra -Jemna , Żdanów , Mikołajów Rudnica

14.45

Przedborowa

14.40

Stoszowice

14.40

Srebrna Góra

14.55

Różana

14.50

Lutomierz

14.50

Jemna Rudnica ( smażalnia

15.05

Koziniec

15.00

Rudnica

15.00

Żdanów Mikołajów

15.10

Stoszowice dalej kurs do miejscowości z której sądzieci

 

powrót do Budzowa